HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo THỰC TRẠNG VÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC MĨ SỬ DỤNG BOM MÌN TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (1965-1973) - Reality and consequence caused by bombs and mines which United States used during Vietnam War in Quang Tri Province (1965-1973) 
Tóm tắt Trong cuộc chiến tranh Việt Nam (1954-1975), đế quốc Mĩ đã huy động tiềm lực kinh tế, quân sự khổng lồ, từ những vũ khí thông thường cho đến những vũ khí hiện đại nhất để áp dụng thí điểm ở Việt Nam. Đối với địa bàn tỉnh Quảng Trị, do vị trí chiến lược quan trọng nên đế quốc Mĩ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã bố trí lực lượng quân sự đông đảo và sử dụng những loại vũ khí hiện đại bậc nhất, với khối lượng bom mìn rất lớn, nhiều thủ đoạn đánh phá ác liệt khiến Quảng Trị trở thành địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của bom mìn Mĩ trong chiến tranh. Bài viết tập trung làm rõ về thực trạng sử dụng bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị của Mĩ trong thời gian chiến tranh từ năm 1965 đến năm 1973; từ đó đưa ra những nhận xét hậu quả về kinh tế, vật chất, con người và môi trường mà vùng đất Quảng Trị đã phải gánh chịu. During Vietnam War (1954-1975), the US imperialists mobilized enormous economic and military potentials, including both conventional weapons and newly invented weapons which were improved in the most modern manner. In Quang Tri Province, due to its strategically important position, the US imperialists and the Government of the Republic of Vietnam arranged a large military forces, used the most modern weapons, a large number of bombs and mines, together with many fierce attacks that made Quang Tri to become a place suffering from the most serious consequences of bombs and mines during the war. The article focuses on clarifying the actual use of bombs and mines in Quang Tri Province by US during the war from 1965 to 1973; accordingly giving comments on economic, material, human and environmental consequences that Quang Tri has suffered. 
Tác giả Nguyễn Văn Nam 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0055 
Chuyên ngành
Từ khoá Thực trạng, hậu quả, bom mìn, tỉnh Quảng Trị, chiến tranh Việt Nam. Reality, consequences, bombs and mines, Quang Tri Province, Vietnam War. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn