máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   
 Kế hoạch dự kiến xuất bản Tạp chí  

1. Khoa học Giáo dục

- Các bài báo chuyên ngành Quản lí Giáo dục thuộc lĩnh vực Xã hội:

Biên tập viên: Đào Thị Thu Hằng, SĐT: 0988838296 - 02437547823 (ext.417)

Email: daothuhang@hnue.edu.vn, tapchi@hnue.edu.vn

Gửi bài trực tuyến trên trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/.

- Các bài báo chuyên ngành Quản lí Giáo dục thuộc lĩnh vực Tự nhiên:

Biên tập viên: Lê Lan Hương, SĐT: 0912671240 - 02437547823 (ext.416)

Email: huongtapchi@gmail.com

Gửi bài trực tuyến trên trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/.

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 65, Iss. 1, 2020 Tiếng Việt 15/01/2020 01/2020
Vol 65, Iss. 4, 2020 Tiếng Việt 15/04/2020 04/2020
Vol 65, Iss. 7, 2020 Tiếng Việt 15/07/2020 07/2020
Vol 65, Iss. 9, 2020 Tiếng Việt 15/09/2020 09/2020
Vol 65, Iss. 12, 2020 Tiếng Anh 15/12/2020 12/2020

 

2. Khoa học Xã hội

Biên tập viên: Đào Thị Thu Hằng, SĐT: 0988838296 - 02437547823 (ext.417).

Email: daothuhang@hnue.edu.vn, tapchi@hnue.edu.vn

Gửi bài trực tuyến trên trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/.

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 65, Iss. 2, 2020 Tiếng Việt 15/02/2020 02/2020
Vol 65, Iss. 5, 2020 Tiếng Việt 15/05/2020 05/2020
Vol 65, Iss. 8, 2020 Tiếng Việt 15/08/2020 08/2020
Vol 65, Iss. 11, 2020 Tiếng Anh 15/11/2020 11/2020

 

3. Khoa học Tự nhiên

Biên tập viên: Lê Lan Hương, SĐT: 0912671240 - 02437547823 (ext.416)

Email: huongtapchi@gmail.com

Gửi bài trực tuyến trên trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/.

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 65, Iss. 3, 2020 Tiếng Việt 15/03/2020 03/2020
Vol 65, Iss. 6, 2020 Tiếng Anh 15/06/2020 06/2020
Vol 65, Iss. 10, 2020 Tiếng Anh 15/10/2020 10/2020

 

A. CÁCH GỬI BÀI TRỰC TUYẾN (SUBMIT ONLINE) CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1. Vào trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/.

2. Vào mục Tạp chí trên thanh menu. Tại trang của Tạp chí khoa học vào mục Trang dành cho tác giả.

3. Kích chuột vào mục Đăng ký tại đây để đăng ký hồ sơ nếu gửi lần đầu. Sau đó nhập các thông tin vào Hồ sơ rồi kích chuột vào nút Ghi lại.

4. Quay lại hòm thư điện tử cá nhân đã đăng ký trong hồ sơ để kích hoạt tài khoản (chú ý là thư để kích hoạt của TC có thể vào mục Spam). Nếu tác giả chưa kích hoạt được tài khoản thì có thể liên lạc với BBT để BBT kích hoạt giúp.

5. Vào lại trang web của Tạp chí mục Trang dành cho tác giả rồi nhập địa chỉ email, mật khẩu đăng nhập, mã an toàn. Kích chuột vào nút Đăng nhập.

6. Nhập tên bài báo, tóm tắt bài báo, từ khóa, tên tác giả, số ĐT rồi kích vào mục Chuyên ngành để chọn phân môn của bài báo, kích vào mục Biên tập viên để chọn dạng bài gửi là Tự nhiên (tiếng Anh), Tự nhiên (tiếng Việt), Xã hội, Phương pháp,…  và đính kèm (attach) bài báo.  Kích chuột vào nút Ghi lại rồi sau đó kích vào nút Xác nhận đã gửi để hoàn tất việc gửi bài.

B. CÁCH GỬI BÀI BÁO ĐÃ SỬA TRỰC TUYẾN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1. Vào trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/.

2. Vào mục Tạp chí trên thanh menu. Tại trang của Tạp chí khoa học vào mục Trang dành cho tác giả.

3. Kích chuột vào mục Bài đang chờ tác giả chỉnh sửa.

4. Kích chuột vào mục Phản biện để xem kết quả phản biện (có thể có file bài báo PB sửa trong Tệp gắn kèm.

5. Kích chuột vào mục Quay lại, tiếp tục vào mục Chỉnh sủa.

6. Kích chuột vào mục Thêm bản ghi ở góc bên tay phải.

7. Gõ nội dung đã chỉnh sửa (hoặc bôi đỏ những chỗ sửa trong bài báo đính kèm).

8. Trong mục Tệp báo cáo, kích chuột vào mục Chọn tệp rồi đính kèm bài báo đã chỉnh sửa (có bôi đỏ chỗ sửa).

9. Kích chuột vào mục Gửi đi để hoàn tất việc gửi bài sửa.

C. CÁCH GỬI KẾT QUẢ PHẢN BIỆN TRỰC TUYẾN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1. Vào trang Web http://stdb.hnue.edu.vn).

2. Vào mục Tạp chí trên thanh menu. Tại trang của Tạp chí khoa học vào mục Trang dành cho phản biện.

3. Phản biện nhập địa chỉ email, mật khẩu (mật khẩu lần đầu là 123456 sau đó thay đổi mật khẩu cá nhân để bảo mật), nhập mã an toàn rồi kích chuột vào nút Đăng nhập.

4. Trong Trang dành cho Phản biện vào mục Bài được phân công phản biện.

5. Kích chuột vào nút Download  để lấy file bài báo xuống.

6. Kích chuột vào nút Phản biện ở cạnh nút Download.

7. Tiếp tục kích vào nút Phản biện (có biểu tượng chiếc ghim bên cạnh) ở góc trái.

8. Gõ nhận xét vào mục Nội dung, Tóm tắt, Những điều cần sửa chữa, bổ sungChọn các mục ở các nút Đánh giá, Đề nghị theo nhận xét của Phản biện.

9. Kích chuột vào nút Browse ở mục Tệp gắn kèm để gửi bài báo nếu có sửa chữa trong bài báo (bôi đỏ hay gạch chân chỗ gợi ý tác giả sửa) hoặc gửi file nhận xét riêng của phản biện.

10. Kích chuột vào nút Gửi đi để hoàn tất.

D. THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

Tất cả các bản thảo đều được thẩm định về nội dung khoa học bởi các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín. Tạp chí không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác.

Các bài báo được gửi trực tuyến, gửi phản biện, tác giả gửi bản sửa, phản biện xem lại bản sửa của tác giả và duyệt đăng trên Hệ thống Thông tin của Tạp chí tại trang web http://stdb.hnue.edu.vn.

E. QUY CÁCH TRÌNH BÀY TẠP CHÍ

1.  Khuyến khích tác giả gửi file bài báo được chuẩn bị bằng chương trình Latex với các bài viết Toán học hay bài viết có nhiều công thức toán học và bằng chương trình Microsoft Word với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học khác.

2.  Quy cách bài viết định dạng bằng file Word

 

TÊN BÀI BÁO (CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 11, CĂN LỀ GIỮA)

 

Tên Tác Giả 1, Tên Tác Giả 2 và Tên Tác Giả 3 (chữ thường viết hoa, cỡ chữ 12, căn lề giữa)

Tên đơn vị đang công tác của các tác giả (in nghiêng, cỡ chữ 11, căn lề giữa)

 

Tóm tắt. Trình bày ý tưởng, nội dung tóm tắt của bài báo; phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu tóm tắt của bài báo; điểm mới và khác so với những nghiên cứu trước đây. Khoảng từ 3 - 7 câu. (chữ viết thường, cỡ chữ 10).

Từ khóa: Khoảng 3 đến 5 từ khóa (chữ viết thường, cỡ chữ 10).

 

- Toàn bài cỡ chữ 11, font chữ Times New Roman.

- Paragraph --> Line spacing: --> Single, first line: 0.75cm, spacing: before 2pt, after 2pt.

- Page Setup --> Margins --> Top: 2.5cm, Bottom: 2 cm, Inside: 3 cm, Outside: 1 cm.

- Page Setup --> Layout --> Header: 1.5 cm, Footer: 1.5 cm, chọn hộp Different odd and even, Diferent first page.

 

1. Mở đầu (cỡ chữ 14, spacing: before 12 pt, after 6pt)

- Ý nghĩa của nghiên cứu (yêu cầu chú thích tài liệu tham khảo).

- Tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới (yêu cầu chú thích tài liệu đã nghiên cứu trước đây).

- Tính thời sự của vấn đề.

- Đặt vấn đề, mục đích của nghiên cứu.

- Bắt buộc phải nêu điểm mới hoặc khác so với những nghiên cứu trước đây. (Có thể chú thích tài liệu tham khảo khi so sánh với những nghiên cứu khác).

(Phần Mở đầu dài khoảng 1 trang)

- Cuối trang 1 có phần:

Ngày nhận bài: ........ Ngày sửa bài: ........ Ngày nhận đăng: ........

Tác giả liên hệ: .........Địa chỉ e-mail: .......  

2. Nội dung nghiên cứu (cỡ chữ 14, spacing: before 12 pt, after 6pt)

2.1.   (cỡ chữ 12, spacing: before 6 pt, after 6pt)

2.1.1. (cỡ chữ 11, spacing: before 2 pt, after 2pt)

2.1.2. (cỡ chữ 11)

2.2.    (cỡ chữ 12)

* Yêu cầu về nội dung

- Trình bày phương pháp nghiên cứu, thời gian và phương tiện nghiên cứu.

- Nội dung nghiên cứu đã được thực hiện.

- Kết quả và phân tích hay bàn luận kết quả nghiên cứu.

* Yêu cầu về kĩ thuật trình bày

- Tiêu đề hình vẽ ở ngoài hình và phía dưới hình (in nghiêng, đậm)

- Tiêu đề bảng ở trên bảng (in nghiêng, đậm)

- Các công thức phải gõ bằng MathType,

3. Kết luận (cỡ chữ 14, spacing: before 12 pt, after 6pt))

- Tóm tắt lại kết quả và phương pháp nghiên cứu chính.

- Có thể đề cập hướng nghiên cứu tiếp theo từ nghiên cứu của bài báo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 11, CĂN LỀ GIỮA)

(Sắp xếp theo thứ tự xuất hiện lần lượt trong bài báo)

Yêu cầu có ít nhất 1 tài liệu tham khảo là bài báo của Tạp chí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  1. Tên các tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo (in nghiêng). Tên Tạp chí, Vol. xx, Số. xx, tr. xx-xy.
  2. Tên các tác giả, năm xuất bản. Tên sách (in nghiêng). Tên Nhà xuất bản, tr. xx-xy.
  3. Tên nguồn trên Internet.   

ABSTRACT (CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 11, CĂN LỀ GIỮA)

Tên bài báo bằng tiếng Anh (chữ thường, in đậm, cỡ chữ 11, căn lề giữa)

Tên tác giả 1, Tên tác giả 2 và Tên tác giả 3 bằng tiếng Anh (cỡ chữ 12, căn lề phải)

Tên đơn vị đang công tác bằng tiếng Anh (in nghiêng, cỡ chữ 11, căn lề phải)

Nội dung tóm tắt bằng tiếng Anh (cỡ chữ 11) 

Keywords: Từ khóa 1, từ khóa 2,...


 
   Tác giả  
Gửi bài viết Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

   Phản biện  
Gửi bài viết Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.

   Biên tập viên  
Gửi bài viết Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.