HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo GIỚI THIỆU SỬ DỤNG KHUNG NGỮ PHÁP HÌNH ẢNH VÀ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TRONG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH VÀ NGÔN TỪ TRONG TRUYỆN TRANH TRẺ EM - An introduction into using the grammar of visual design framework an evaluative theory in analysing the interface between pictures and words in picture books for children 
Tóm tắt Sách truyện dành cho trẻ em tích hợp hệ thống kí hiệu ngôn ngữ và hình ảnh, và dành nhiều không gian nhất cho tranh ảnh, vì vậy sẽ hợp lí khi coi chúng quan trọng như ngôn từ. Để phân tích và diễn giải mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hình ảnh bài báo này đề xuất sử dụng thuyết ngôn ngữ đánh giá của Martin và White (2013) bao gồm ba siêu chức năng (biểu hiện, tương tác và bố cục) trong phân tích ngôn từ và khung ngữ pháp hình ảnh của Kress và van Leeuwen trong Reading Images (2006) để phân tích hình ảnh. Children picture books which incorporate a system of words and images devotes the most space to pictures; it, therefore, makes sense to consider images as important as words. To analyse and interpret the interface between text and image, this article proposes to use the language of evaluation of Martin and White (2013) which includes three meta functions (ideational metafunction, interpersonal metafunction and textual metafunction) to to analyse words further developed by Kress and van Leeuwen in Reading Images (2006) with the grammar of visual design framework to analyse pictures portrayed in picture books for children. 
Tác giả Nguyễn Thị Diệu Hà 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0052 
Chuyên ngành
Từ khoá truyện tranh trẻ em, thuyết đánh giá, ngữ pháp hình ảnh, đa phương thức, mối quan hệ giữa hình ảnh và ngôn từ. children picture book, language of evaluation, grammar of visual design; multimodality; text-image interface. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn