HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo THƠ NỮ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ VẤN ĐỀ CHỦ THỂ NỮ TRONG SÁNG TÁC CỦA VIRGINIA WOOLF - Vietnamese modern poetry from the perspective of Virginia Woolf and the aspect of subject and female subject in writing 
Tóm tắt Trong thời đại toàn cầu hóa, việc nghiên cứu văn học Việt Nam, đặc biệt là nghiên cứu thơ hiện đại Việt Nam và cụ thể là thơ nữ Việt Nam, không nằm ngoài những trào lưu, chủ nghĩa trong lí thuyết văn học và xã hội học phương Tây. Những nghiên cứu này nhằm mục đích xác lập nền tảng lí thuyết quan trọng cho phê bình văn học; đồng thời, cũng gợi mở tư duy và cách tiếp cận văn học mới từ cả góc độ tiếp nhận và sáng tác. Quan niệm về nữ quyền của Virginia Woolf, trong đó tập trung vào vấn đề chủ thể nữ trong sáng tác là một trong số những lí thuyết quan trọng trong quá trình đánh giá và phê bình liên quan đến chủ đề nữ quyền, và người nữ - với tư cách là một chủ thể trong văn học Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khung tri thức hậu hiện đại. In the current era of globalization, the study of Vietnamese literature, especially the studies of Vietnamese modern poetry and specifically Vietnamese women' poetry, are not outside the trends and theories in Western literary and social theory. These studies aim to establish important theoretical foundations for literary criticism, and at the same time, suggest new thinking and approaches to literature from both reception and composition perspectives. Theories including the aspect of discourse's subject, and Virginia Woolf's feminist conception, which focus on woman as a matter of subject in composition are two of the many important theories in the recognition and criticism related to the topic of feminism, and the woman - as a subject, in Vietnamese literature. The research is carried out on the basis of postmodern knowledge framework. 
Tác giả Đinh Minh Hằng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0044 
Chuyên ngành
Từ khoá lí thuyết văn học hiện đại, chủ nghĩa nữ quyền, Virginia Woolf, thơ Việt Nam hiện đại. Modern literary theories, Feminism, Virginia Woolf, Vietnamese modern poetry. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn