máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI    HỒ SƠ    HƯỚNG DẪN GỬI BÀI TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 2/2017VN 
Tên bài báo HỆ THỐNG TÁC GIẢ VĂN HỌC HÁN NÔM VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM  
Tóm tắt Bài viết này tổng quan sự phát triển các tác giả văn học Hán Nôm Việt Nam từ thế kỉ thứ I đến thế kỉ XX với bốn giai đoạn gồm giai đoạn xuất hiện tác giả văn học từ thế kỉ I đến thế kỉ X, giai đoạn kiện toàn hệ thống tác giả văn học từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV, giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hệ thống tác giả văn học từ thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ XIX, giai đoạn chuyển biến lực lượng sáng tác từ nửa sau thế kỉ XIX.  
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Chung 
Mã phân loại  
Chuyên ngành
Từ khoá Hệ thống tác giả, tác giả văn học Hán Nôm, tiến trình phát triển văn học, văn học Việt Nam thời trung đại. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội