HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo KIỂU NHÂN VẬT HUNG THỦ TRONG BỘ TIỂU THUYẾT BÁC SĨ PHÁP Y TẦN MINH CỦA TẦN MINH - The Murder Character type in the series novels Medical Examiner Qin Ming by Qin Ming 
Tóm tắt Bài viết khai thác kiểu nhân vật hung thủ trong tiểu thuyết trinh thám pháp y của Tần Minh với mục tiêu nghiên cứu trường hợp để bước đầu tìm ra những nỗ lực cách tân của văn học trinh thám Trung Quốc đương đại. Văn học trinh thám phương Tây thường khắc họa rõ ràng hơn về nhân vật thám tử bởi nhân vật này là nhân vật trung tâm, phản ánh khát vọng công lí và sự tài tình của trí tuệ con người. Tiểu thuyết trinh thám pháp y của Tần Minh cũng đặt pháp y – nhân vật phá án trong bộ truyện làm trung tâm, song bên cạnh đó, tác giả cũng đầu tư cho kiểu nhân vật hung thủ một cách tỉ mỉ, kĩ lưỡng. Qua việc lựa chọn kiểu nhân vật hung thủ, nhà văn muốn khẳng định không phải chỉ nạn nhân mới là kẻ đáng thương trong một vụ án, và việc phá bỏ những hướng đi thông thường về đối tượng sáng tác sẽ đem lại một cái nhìn mới mẻ hơn, chân thật hơn cho dòng văn học trinh thám ngày càng được cách tân ở thế kỉ XXI. This paper researches on investigates the murder character in a forensic mystery novel written by Qin through case study to identify the modernizing efforts of the current Chinese mystery literature. Western mystery literary works often portray the detective character, which represents the desire for justice and human’s intellect. Similarly, Qin’s work features the medical examiner as a central character. On the other hand, the murder character is similarly portrayed meticulously. By choosing the murder character, the novelist implies that victims are not the only ones who deserve sympathy in a criminal case. This novel is the author’s attempt to eliminate the conventional way to portray main characters to offer a fresher and more genuine approach to the increasingly modernized mystery literary works in the 21st century. 
Tác giả Nguyễn Ngọc Thùy Linh và Trần Thị Thu Hương 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0008 
Chuyên ngành
Từ khoá Bác sĩ pháp y Tần Minh, kiểu nhân vật hung thủ, văn học trinh thám, trinh thám pháp y. Medical examiner Qin Ming, murder character, forensic mystery novel. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn