HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   
   Các số đã ra  

  Tìm kiếm  
Tìm bài báo

  Số 03/2021 KHXH VN  

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 3/2021 KHXH VN

Tìm kiếm
MỤC LỤC
Khoa học Xã hội, 3 (2021)
HÀNH TRÌNH “ĐI RA” HẢI NGOẠI CỦA NỮ NHÀ VĂN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI - TÀN TUYẾT - The journey to “go global” of the contemporary Chinese woman writer Can Xue
Nguyễn Thị Mai Chanh, 3 (2021) p. 3-11
TRUYỆN NGẮN HUYỀN ẢO CỦA HARUKI MURAKAMI - Haruki Murakami’s magical short stories
Đào Thị Thu Hằng, 3 (2021) p. 12-19
TRIẾT LÍ THẨM MĨ CỦA MĨ CẢM AWARE TRONG TRUYỆN GENJI CỦA MURASAKI SHIKIBU - Aesthetic philosophy of Aware aesthetic throughout The Tale of Genji by Murasaki Shikibu
Hoàng Thị Mỹ Nhị và Nguyễn Thị Phương Thảo, 3 (2021) p. 20-30
THƠ NỮ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ VẤN ĐỀ CHỦ THỂ NỮ TRONG SÁNG TÁC CỦA VIRGINIA WOOLF - Vietnamese modern poetry from the perspective of Virginia Woolf and the aspect of subject and female subject in writing
Đinh Minh Hằng, 3 (2021) p. 31-39
TỰ SỰ VỀ MÀU DA VÀ “TÂM THỨC KÉP” TRONG TIỂU THUYẾT CỦA WILLIAM FAULKNER - Narrative of Color Line and “Double Consciousness” in William Faulkner’s Novels
Hồ Thị Vân Anh, 3 (2021) p. 40-49
VŨ TRỤ QUAN VÀ BIỂU TƯỢNG CÂY SI TRONG MO MƯỜNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG MĂNG - View of the universe and the symbolism of the Si tree in Mo Muong of the Muong Mang people
Bùi Văn Niên, 3 (2021) p. 50-57
MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC GIAO TIẾP TRONG CA DAO VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA -Some communication strategies in folk songs about couple's love
Trương Chí Hùng, 3 (2021) p. 58-67
THIÊN NHIÊN TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỪ GÓC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI - NATURE IN BACH VAN POETRY BOOK OF NGUYEN BINH KHIEM FROM THE PERSPECTIVE OF ECOCRITICISM
Nguyễn Thu Hằng và Đỗ Văn Hiểu, 3 (2021) p. 68-74
ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI TRINH THÁM TRONG TIỂU THUYẾT BÙI HUY PHỒN GIAI ĐOẠN 1930 – 1945 - The characteristic of detective catelory in Bui Huy Phon novels in the period 1930 -1945
Hoàng Thị Hiền Lê, 3 (2021) p. 75-81
MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ THI PHÁP XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG ANH HÙNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM SAU ĐỔI MỚI - Some changes in prosody of hero image creation in Vietnamese historical novels after the Doi moi period
Trần Thị Nhật, 3 (2021) p. 82-90
BÀN VỀ CHỦ ĐỀ “TÍNH DỤC HIỆN SINH” TRONG THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI - A study on sexuality of existentialism in some contemporary Vietnamese poetries
Đoàn Thị Hạnh, 3 (2021) p. 91-100
GIỚI THIỆU SỬ DỤNG KHUNG NGỮ PHÁP HÌNH ẢNH VÀ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TRONG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH VÀ NGÔN TỪ TRONG TRUYỆN TRANH TRẺ EM - An introduction into using the grammar of visual design framework an evaluative theory in analysing the interface between pictures and words in picture books for children
Nguyễn Thị Diệu Hà, 3 (2021) p. 101-108
CHẾ ĐỘ TƯƠNG TỴ THỜI VUA SEJONG (1418 - 1450) VÀ MỘT VÀI LIÊN HỆ VỚI CHẾ ĐỘ HỒI TỴ THỜI VUA LÊ THÁNH TÔNG (1460 - 1497) - The avoidence system (Tương tỵ) of King Sejong’s reign (1418-1460) and some comparisons with the avoidence system (Hồi tỵ) of King Le Thanh Tong’s reign (1470-1497)
Shin Seung Bok, 3 (2021) p. 109-117
VẬN ĐỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG MẶT TRẬN NHÂN DÂN THẾ GIỚI ỦNG HỘ VIỆT NAM TẠI MỸ, CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA THÔNG QUA ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 1965-1973 - Mobilizing American and Western support and sympathy for the Vietnamese Revolution through people’s diplomacy (1965-1973)
Hoàng Hải Hà và Vũ Thị Dung, 3 (2021) p. 118-126
THỰC TRẠNG VÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC MĨ SỬ DỤNG BOM MÌN TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (1965-1973) - Reality and consequence caused by bombs and mines which United States used during Vietnam War in Quang Tri Province (1965-1973)
Nguyễn Văn Nam, 3 (2021) p. 127-135
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG HẠ LƯU SÔNG BA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ BÌNH NGỌC, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN - Research on livelihood vulnerability of households in the downstream Ba river in the context of climate change - a case study in Binh Ngoc commune, Tuy Hoa city, Phu Yen province
Nguyễn Hoàng Thái Khang và Trần Thị Quỳnh Thi, 3 (2021) p. 136-143
LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU VỰC MIỀN TRUNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Connection for tourism development in the central region status and solusions to sustainable development
Trần Văn Anh, 3 (2021) p. 144-153
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH - Assessment effects of factors on visitor satisfaction in Binh Dinh through linear regression model
Trương Thị Thùy Trang, Phạm Anh Vũ và Nguyễn Thị Tường Vi, 3 (2021) p. 154-164
NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG PHÂN HÓA CẢNH QUAN TỈNH CÀ MAU - Differentiation of terrestrial characteristics in Ca Mau province
Trần Hoàng Khiếm, Nguyễn Quyết Chiến, Phan Hoàng Linh và Nguyễn Hoàng Duyến, 3 (2021) p. 165-173

   Tác giả  
Gửi bài viết Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

   Biên tập viên  
Gửi bài viết Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.

   Phản biện  
Gửi bài viết Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.

  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn