máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   
   Các số đã ra  

  Tìm kiếm  
Tìm bài báo

Số 4/2017VN  
 

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 4/2017VN

Tìm kiếm
ĐỀ XUẤT KHUNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HIỆN NAY
Bùi Minh Đức, 4 (2017) p. 3-10
SỬ DỤNG MÔ HÌNH HEdPERF ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
Võ Văn Việt, 4 (2017) p. 11-23
THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP VĂN HỌC DÂN GIAN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Trịnh Thị Lan, 4 (2017) p. 24-32
THƯƠNG LƯỢNG HỘI THOẠI – MỘT KĨ NĂNG GIAO TIẾP QUAN TRỌNG CÓ THỂ TÍCH HỢP RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH THCS QUAMÔN NGỮ VĂN
Phan Thị Hồng Xuân, 4 (2017) p. 33-42
ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP QUA PHÂN TÍCH NHỮNG TIỀM ẨN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đỗ Hương Trà, Tưởng Duy Hải, 4 (2017) p. 43-50
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Văn Đức, 4 (2017) p. 51-58
BIỂU HIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh, 4 (2017) p. 59-68
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC
Nguyễn Thị Kim Ánh, 4 (2017) p. 69-77
THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 1 HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Nguyễn Thị Thùy Trang, 4 (2017) p. 78-90
TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG NGHỀ TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM THEO MÔ HÌNH TPACK
Bùi Văn Hồng, 4 (2017) p. 91-99
THỰC TRẠNG MỘT SỐ NĂNG LỰC GIÁO DỤC CON CỦA CHA MẸ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Vũ Thị Khánh Linh, 4 (2017) p. 100-111
DẠY HỌC KHÁM PHÁ THEO MÔ HÌNH 5E - MỘT HƯỚNG VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
Dương Giáng Thiên Hương, 4 (2017) p. 112-121
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC Ở BẬC MẦM NON
Nguyễn Thị Hà Lan, 4 (2017) p. 122-131
THỰC TRẠNG SỰ VẬN HÀNH CỦA CÁC THÀNH TỐ MÔ HÌNH HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP
Lê Thị Thúy Hằng, 4 (2017) p. 132-143
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ MỨC ĐỘ NHẸ
Nguyễn Thị Hoa, 4 (2017) p. 144-150
MÔ HÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Đặng Lộc Thọ, 4 (2017) p. 151-157
TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Phạm Việt Thắng, 4 (2017) p. 158-164
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HIỆN NAY
Bùi Ngọc Quân Khoa Triết học Mác - Lênin, Trường Đại học Chính trị , 4 (2017) p. 165-173
VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG HỌC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG VÀ HỆ THỐNG NHÀ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguyễn Thị Mai Hồng, Vũ Hồng Nhung, 4 (2017) p. 174-182
BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Trương Xuân Cừ, 4 (2017) p. 183-190

   Tác giả  
Gửi bài viết Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

   Biên tập viên  
Gửi bài viết Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.

   Phản biện  
Gửi bài viết Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.

  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội