HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   
   Các số đã ra  

  Tìm kiếm  
Tìm bài báo

  Số 2/2020  

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 2/2020

Tìm kiếm
Mục lục
., 2 (2020)
TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP – TỪ KIM DUNG ĐẾN CỔ LONG - Wuxia novel – from Jin Yong to Gu Long
Nguyễn Thị Mai Chanh, 2 (2020) p. 3-9
TIẾP NHẬN TIỂU THUYẾT ĐỨC THẾ KỈ XX Ở VIỆT NAM TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHIÊN CỨU, PHÊ BÌNH SAU NĂM 1986 - Reception of the 20th Century German Novels in Vietnam in terms of Research and Criticism since 1986
Ôn Thị Mĩ Linh , 2 (2020) p. 10-17
LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU WILLIAM FAULKNER – PHÁC THẢO HÀNH TRÌNH VÀ XU HƯỚNG - Literature Review on William Faulkner Studies – Development and Trends
Hồ Thị Vân Anh, 2 (2020) p. 18-28
MURAKAMI QUAN NIỆM VỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ - Murakami’s thinking about narrative
Hoàng Thị Mỵ, 2 (2020) p. 29-33
THỂ TÀI TỐNG BIỆT TRONG THƠ VIỆT NAM THẾ KỈ XVIII – XIX - Farewell poetry branch of the XVIII – XIXth centuries
Hán Thị Thu Hiền, 2 (2020) p. 34-42
LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI - Literature review of research on Nguyen Dinh Chieu – looking back and forward
Hoàng Thị Cương, 2 (2020) p. 43-50
THẾ GIỚI NỘI TÂM NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THIẾT NGƯNG - Female characters in Tie Ning’s novels from psychoanalytic perspective
Nguyễn Thị Hồng Nhung và Đỗ Văn Hiểu, 2 (2020) p. 51-57
TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG VÀ MĨ HỌC TIẾP NHẬN VĂN HỌC CỦA THIẾU NHI - Nguyen Huy Tuong’s rewritten fairy tales and aesthetics reception literary of children
Lê Văn Trung, 2 (2020) p. 58-63
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KHÔNG GIAN SINH TỒN (TRƯỜNG HỢP DÂN TỘC MẢNG VÀ LA HỦ Ở TỈNH LAI CHÂU) - Policies supporting social-economic development to ethnic minorities from the perspective of the living environment (The case study: Two ethnic minorities Mang and La Hu in Lai Chau Province, Vietnam)
Phạm Thị Phương Thái và Trần Thế Dương, 2 (2020) p. 64-71
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH “NGHIỆN” INTERNET TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH - Some factors affecting social work activities for internet addictive students in Binh Dinh province
Nguyễn Văn Nga, 2 (2020) p. 72-86
TIN ĐỒN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Rumors in ethnic minority areas: some theoretical and practical issues
Nguyễn Thị Bích Thủy và Phạm Mạnh Hà, 2 (2020) p. 87-95
XÂY DỰNG CẢM XÚC TÍCH CỰC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SƠ SỞ TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN - Improve emotional wellbeing among secondary school students in Ngan Son district, Bac Kan province
Nguyễn Thị Bích Liên và Mai Thị Thúy Hảo, 2 (2020) p. 96-103
VỀ CÁCH TIẾP CẬN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY CỦA NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM - The Japanese approach to Western Civilization and learning experience for Vietnam
Nguyễn Thị Châu, 2 (2020) p. 104-111
THẾ KỈ X TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM: MỘT THỜI KÌ QUÁ ĐỘ VÀ ĐIỂN HÌNH - The 10th century in Vietnam history: a transitional and typical epoch
Lê Hiến Chương, 2 (2020) p. 112-119
CHẾ ĐỘ LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP CHO BINH LÍNH TRONG QUÂN ĐỘI TRIỀU NGUYỄN (1802 - 1884) - Salary and allowance regime for soldiers in the army during Nguyen dynasty (1802-1884)
Vũ Thị Nga, 2 (2020) p. 120-127
SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TI VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY Ở BẮC KỲ TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN BA MƯƠI NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX - The competitiveness of the water – routes transport companies in Tonkin from the late nineteenth century to the first thirti years of the twentieth century
Phan Thị Thu, 2 (2020) p. 128-135
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở TỈNH SƠN LA - Opportunities and challenges for agriculture development 4.0 in Son La province
Đỗ Thị Mùi, 2 (2020) p. 136-143
PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG HƯỚNG TẠO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI: MINH CHỨNG TỪ VÙNG NÚI ĐÔNG BẮC, VIỆT NAM - Developing community-based eco-tourism creates sustainable livelihoods for ethnic minorities: Evidence from the Northeast mountains of Vietnam
Vũ Đình Hòa, 2 (2020) p. 144-152
CÁC TIỀN ĐỀ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP SINH THÁI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI - Preconditions, opportunities and challenges to develop agriculture towards ecology in Quang Ngai province
Đặng Thị Mai Trâm, 2 (2020) p. 153-161

   Tác giả  
Gửi bài viết Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

   Biên tập viên  
Gửi bài viết Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.

   Phản biện  
Gửi bài viết Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.

  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn