CẤP CƠ SỞ

Tìm kiếm: [bỏ tìm kiếm]

Tổng số 25 bản ghi (2 trang). Trang: trang trước | trang sau |
:: Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm thực hiện  
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
Trương Thị Hoa  2014
  TINH THẦN NHÂN VĂN TRONG PHẬT GIÁO VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI HIỆN NAY 
TS. Nguyễn Thị Toan  2013
  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ TỰ NHIÊN VÀO DẠY HỌC MÔN TRIẾT HỌC MÔI TRƯỜNG Ở KHOA TRIẾT HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
TS. Nguyễn Thị Thọ  2013
  GIÁO DỤC VĂN HÓA PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI HIỆN NAY 
TS. Nguyễn Thị Thường  2013
  MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐỊNH TÍNH CỦA NGHIỆM CỦA CÁC BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI HỆ PHƯƠNG TRÌNH SCHRODINGER VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG MỜ  
TS. Nguyễn Thị Kim Sơn  2013
  XÂY DỰNG QUI TŔNH CHIẾT, TINH CHẾ LANTAN, PRAZEOĐIM BẰNG DUNG MÔI PC88A  
TS. Nguyễn Văn Hải  2013
  NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI CHIM TRĨ ĐỎ (Phasianus colchicus) PHỤC VỤ NHÂN NUÔI BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn  2013
  ỨNG DỤNG LÝ LUẬN DẠY HỌC THEO NHIỆM VỤ TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐỌC HIỂU TIẾNG TRUNG QUỐC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM 
Đỗ Thùy Linh  2013
  NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA ISOSPIN TRONG CHẤT HẠT NHÂN ĐƯỢC MÔ TẢ BẰNG MÔ HÌNH NAMBU-JONA-LASINIO (NJL) MỞ RỘNG  
PGS.TS Lê Viết Hòa  2013
  THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC MỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP SAU 2015 
Th.S Phạm Văn Tuyến  2013
  RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THAM VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGHÀNH TÂM LƯ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
TS. Vũ lệ Hoa  2013
  PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG DẠY HỌC KIẾN THỨC VỀ KHÁI NIỆM, ĐỊNH LUẬT VÀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CỦA VẬT LÍ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÍ  
PGS.TS. Phạm Xuân Quế  2013
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ VÀ XÁC ĐỊNH CÁC LOÀI CẦN ƯU TIÊN BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Lê Trung Dũng  2013
  NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC PHI KIM Ở TRƯỜNG THPT 
ThS. Đỗ Thị Quỳnh Mai  2013
  BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
ThS. Lê Xuân Phán  2013
  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SÀNG LỌC CÁC HOẠT CHẤT THIÊN NHIÊN ỨNG DỤNG VÀO VIỆC DIỆT VÀ GIẢM THIỂU TẢO ĐỘC TRONG HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT 
ThS. Phạm Thanh Nga  2013
  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN «QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO» Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
TS. Phạm Ngọc Long  2013
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO “TẦM ĐÓN NHẬN” CỦA HỌC SINH THPT TRONG GIỜ DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG 
ThS. Đoàn Thị Thanh Huyền  2013
  PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TŔNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THEO CÁCH TIẾP CẬN CDIO 
ThS. Vũ Cẩm Tú  2013
  VAI TṚ CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH CỔ LOA, HÀ NỘI 
Nguyễn Thùy Linh  2013