máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5/2008 EN 
Tên bài báo CAUCHY-NEUMANN PROBLEM FOR SCHRODINGER EQUATION REGULARITY OF WEAK SOLUTION 
Tóm tắt The main goal of this paper is to obtain the regularity of weak solution of Cauchy-Newmann problem for classical Schrodinger equation in infinite cylinders with the bases containing conical points.  
Tác giả Nguyen Manh Hung and Nguyen Thi Kim Son 
Mã phân loại  
Chuyên ngành
Từ khoá The Newmann problem, Schrodinger equation, weak solution, smoothness, regularity 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội