máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5/2008 EN 
Tên bài báo SPECTRAL PROPERTIES OF THE OPERATOR PENCILS GENERATED BY SECOND ORDER ELLIPTIC BOUNDARY-VALUE PROBLEMS DEPENDING ON PARAMETER IN AN ANGLE 
Tóm tắt In this paper we consider spectral properties of the operator pencils generated by boundary-value problems for second order elliptic equation depending parameter in a plane angle. We receive explicit formula for the eigenvalues and the eigenvectors of the operator pencil, the multiplicity of the eigenvalues, and the differentiability of the eigenvalues and the eigenvectors with respect to the parameter. 
Tác giả Nguyen Manh Hung and Nguyen Thanh Anh 
Mã phân loại  
Chuyên ngành
Từ khoá Elliptic equation, boundary-value problem, nonsmooth domains, pencil of operators 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội