HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo VẬN ĐỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG MẶT TRẬN NHÂN DÂN THẾ GIỚI ỦNG HỘ VIỆT NAM TẠI MỸ, CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA THÔNG QUA ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 1965-1973 - Mobilizing American and Western support and sympathy for the Vietnamese Revolution through people’s diplomacy (1965-1973) 
Tóm tắt Bài viết làm rõ các hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DCCH) trong giai đoạn 1965-1973 nhằm xây dựng và tăng cường mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ cho cách mạng Việt Nam tại Mỹ và các nước Tư bản chủ nghĩa (TBCN). Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thêm phần gay go và ác liệt khi chính phủ Mỹ triển khai thêm nhiều hoạt động chính trị, ngoại giao hỗ trợ cho việc trực tiếp đưa quân vào tham chiến ở miền Nam cũng như đàm phán tại Hội nghị Paris. Đây cũng là giai đoạn mâu thuẫn Xô - Trung trở nên gay gắt gây nhiều khó khăn cho cách mạng Việt Nam cả về tinh thần và vật lực. Vì vậy, Đảng Lao Động Việt Nam và Chính phủ VNDCCH rất chú trọng tới sử dụng kênh ngoại giao nhân dân nhằm làm rõ lập trường về cuộc chiến của quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến, từ đó tăng cường sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình ở Mỹ và các Tư bản đồng minh, gây sức ép buộc chính quyền Mỹ phải kí kết Hiệp định Paris và rút quân. The article investigates people's diplomacy of Democratic Republic of Vietnam (DRV) from 1965 to1973, aiming to gain American and Western support and sympathy for the Vietnamese revolution. The resistance war against the US became more difficult and fiercer when the US government deployed more political and diplomatic activities to support its military campaigns in South Vietnam as well as negotiations at the Paris Conference. In addition, the Sino-Soviet split had been growing more tense, causing many difficulties for Vietnam’s anti-imperialist struggle. Therefore, the Labor Party of Vietnam and the Government of the DRV paid great attention to people’s diplomacy aiming to demonstrate Vietnam's position on American War, the legitimacy of the anti-American resistance war, thereby bringing popular pressure to bear on US government to sign the 1973 Paris Peace Accords and withdraw US military troops. 
Tác giả Hoàng Hải Hà và Vũ Thị Dung 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0054 
Chuyên ngành
Từ khoá ngoại giao, đối ngoại nhân dân, kháng chiến chống Mỹ, Hiệp định Paris, hội hữu nghị. people’s diplomacy, diplomacy, resistance war against the US, Paris Peace Accords, friendship organizations. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn