HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo BÀN VỀ CHỦ ĐỀ “TÍNH DỤC HIỆN SINH” TRONG THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI - A study on sexuality of existentialism in some contemporary Vietnamese poetries 
Tóm tắt Quan tâm đến vẻ đẹp thân xác trong tình yêu để làm rõ tính nhân bản nhân văn trong tình yêu là đóng góp lớn của các nhà thơ Việt Nam đương đại. Theo tư tưởng hiện sinh, con người sinh ra không tự quyết định được số phận. Họ luôn cảm thấy âu lo vì sự hư hao mỏng mảnh của kiếp người. Chính điều đó khiến con người luôn cô đơn. Nhưng con người chấp nhận sự cô đơn và vươn lên để sống khẳng định nhân vị của chính mình. Và tính dục là một trong những chủ đề trọng tâm của chủ nghĩa hiện sinh giúp con người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, vượt lên nỗi cô đơn nghiệp dĩ. Có thể nói, thơ Việt Nam đương đại từ sau năm 1986 đã tiếp nhận sự ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa hiện sinh từ phương Tây và đã tạo xu hướng mới về chủ đề “tính dục”. Bài viết đề cập đến những đóng góp lớn đáng ghi nhận của các nhà thơ Việt Nam đương đại, góp phần đổi mới thơ ca, đem đến cho người đọc quan niệm, nhân thức mới mẻ về chủ đề “tính dục” vốn bị nhiều cấm kị và né tránh cả trong đời sống thực tiễn và trong văn học. Attractiveness in the physical beauty in order to clarify the humanity in love is one of great contribution of contemporary Vietnamese poets. According to existentialist ideology, human is born without deciding their own fate. They always feel anxious about the fragmentary loss of human life that makes them always feel lonely. But they also accept their loneliness and rise up to live and affirm their own individuality. And sexuality is one of the key themes of existentialism people to find the meaning of life and overcome the kama of loneliness. The contemporary Vietnamese poetry since 1986 has been greatly influenced the existentialism from the West and has been shared a new look at the theme of "sexuality". The article mentions the remarkable contributions of contemporary Vietnamese poets to the renewal of poetry, give readers a new conception and awareness of the theme of "sexuality" which is prohibited and avoided mention to both in real life and in literature. 
Tác giả Đoàn Thị Hạnh 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0051 
Chuyên ngành
Từ khoá Chủ nghĩa hiện sinh, tính dục, thơ Việt Nam đương đại. Existentialism, sexuality, contemporary Vietnamese poetry. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn