HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo VŨ TRỤ QUAN VÀ BIỂU TƯỢNG CÂY SI TRONG MO MƯỜNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG MĂNG - View of the universe and the symbolism of the Si tree in Mo Muong of the Muong Mang people 
Tóm tắt Mo Mường là một bức tranh hoàn chỉnh về cuộc sống của người Mường cổ truyền. Trong đó, tư tưởng đạo đức, triết lí vũ trụ và quan niệm tín ngưỡng được biểu hiện một cách sinh động thông qua các câu thơ Mo. Bằng lòng thành kính, biết ơn của bậc con cháu đối với “quá khứ tuyệt đối”, tác giả dân gian Mường đã sử dụng một cách sáng tạo biểu tượng nghệ thuật đặc thù là hình ảnh cây si để tạo nên sự thiêng liêng cho Mo Mường. Vì vậy, trải qua hàng ngàn năm tồn tại, Mo Mường và biểu tượng cây si vẫn vẫn giữ vai trò to lớn đối với dân Mường ở bất kỳ vùng nào, trong bất kì thời đại nào. Bằng biện pháp phân tích tài liệu và điền dã dân tộc học tác giả đã tổng hợp một cách có hệ thống về vũ trụ quan và biểu tượng cây si trong Mo Mường. Mo Muong is a complete picture of the life of the traditional Muong people. In it, moral thought, cosmic philosophy and religious conception are vividly expressed through Mo verses. With the respect and gratitude of his descendants for the “absolute past”, the Muong folk author creatively used the special artistic symbol of the Benjamin ficus tree, Si tree in Muong, to create the spiritual tradition for Mo Muong. Therefore, after thousands of years of existence, Mo Muong still holds a strong attraction for the Muong in any region, in any era. By document analysis and ethnographic fieldwork, the author has systematically synthesized the cosmology and the symbolism of the Si tree in Mo Muong. 
Tác giả Bùi Văn Niên 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0046 
Chuyên ngành
Từ khoá Biểu tượng, Mo Mường, Đẻ đất đẻ nước, Mường Măng, vũ trụ quan. Symbol, Mo Muong, The birth of the Earth and water, Muong Mang, cosmic importance. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn