HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo TỰ SỰ VỀ MÀU DA VÀ “TÂM THỨC KÉP” TRONG TIỂU THUYẾT CỦA WILLIAM FAULKNER - Narrative of Color Line and “Double Consciousness” in William Faulkner’s Novels 
Tóm tắt Chủng tộc là một trong những mối bận tâm lớn trong văn chương William Faulkner. Bài báo này tiếp cận vấn đề chủng tộc từ khái niệm “tâm thức kép” của W. E. B. Du Bois. Vốn được dùng để nói về xung đột căn tính của người Mỹ gốc Phi, “tâm thức kép”, ở đây, được mở rộng và trở thành câu chuyện của những màu da khác nhau: da trắng, da đen, lai chủng. Đặt trong lịch sử tự sự về màu da trong văn học Mỹ, chúng tôi nhận thấy những đặc trưng trong cách tiếp cận của Faulkner về vấn đề chủng tộc. Thứ nhất, nhà văn viết với tâm thế diễn giải, truy vấn lịch sử, truy tìm và tái dựng những xung đột căn tính của những chủng người khác nhau trên đất Mỹ hậu Nội chiến. Thứ hai, ông chất vấn đường cắt nhị nguyên giữa các màu da, để thấy những định kiến văn hoá về chủng tộc là một tội ác, một lời nguyền mà loài người phải lãnh chịu. Tuy vậy, Faulkner vẫn chưa thể vượt thoát ra khỏi những định kiến về màu da trong văn mình. Điều này bị chi phối bởi những khuôn mẫu tồn tại dài lâu trong văn hoá Mỹ và từ chính “tâm thức kép” của một nhà văn da trắng trên đất Mỹ. Race is one of the major preoccupations in William Faulkner's novels. This article approaches this issue from the concept of “double consciousness” by W. E. B. Du Bois. Originally refered to African-American identity conflicts, the “double consciousness,” in this study, is expanded to stories of different skin colors including the white, black, and mullato. Given American literature of color line, this study aims to acknowledge the features of Faulkner's approach to the issue of race. Firstly, the writer interpreted and questioned American history, tracing the identity conflicts of different races in post-Civil War context. Second, he questioned the color line, to see racial prejudice as a crime, a curse that humanity must bear. However, Faulkner still could not get over the racial prejudices, which is driven by longstanding racial stereotypes in American culture and from the “double consciousness” of the very white-writer himself. 
Tác giả Hồ Thị Vân Anh 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0045 
Chuyên ngành
Từ khoá William Faulkner, chủng tộc, nghiên cứu da đen, tâm thức kép, W. E. B. Du Bois. William Faulkner, race, black study, double consciousness, W. E. B. Du Bois. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn