HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo TRUYỆN NGẮN HUYỀN ẢO CỦA HARUKI MURAKAMI - Haruki Murakami’s magical short stories 
Tóm tắt Murakami là một trong những bậc thầy của văn học huyền ảo. Dưới ngòi bút của ông, thế giới huyền ảo hiện lên muôn màu muôn vẻ. Là nhà văn tiếp nối Poe, Kafka, Marquez,… Murakami vừa kế thừa, vừa phát triển chủ nghĩa huyền ảo lên một tầm cao mới. Thế giới tâm hồn là điểm tựa quan trọng để ông khai thác các yếu tố hoang đường, huyền ảo. Ông có biệt tài biến cả vô thức với những ẩn ức và cả những tội lỗi lẫn nỗi ân hận từ nó thành các kí hiệu huyền ảo. Cái huyền ảo của Murakami đan cài cả cái bí ẩn lẫn cái hài. Qua đó, nhà văn chiếu rọi những góc khuất tâm hồn mà trong cuộc sống bề bộn, con người thường dễ lãng quên. Murakami is one of the masters of Magical literature. In his writing, the magical world appeared in a variety of colors. As a writer who follows Poe, Kafka, Marquez, etc., Murakami has both inherited and developed magicalism to a new level. The spirit world is an important fulcrum for him to exploit the magical and fanciful elements. He has a knack for turning both the unconscious with its hidden memories and also the guilt and regret from it into magical signs. Murakami's magicality weaves both mystery and comedy. Thereby, the writer illuminates the hidden corners of the soul that in a busy life, people often forget. 
Tác giả Đào Thị Thu Hằng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0042 
Chuyên ngành
Từ khoá Murakami, Văn học huyền ảo, Nỗi cô đơn huyền ảo, Cái tội lỗi huyền ảo, Con khỉ Shinagawa. Murakami, Magical literature, Magical loneliness, Magical sin, Shinagawa monkey. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn