HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   

BÀI BÁO 

Số ra Số 3/2021 KHXH VN 
Tên bài báo HÀNH TRÌNH “ĐI RA” HẢI NGOẠI CỦA NỮ NHÀ VĂN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI - TÀN TUYẾT - The journey to “go global” of the contemporary Chinese woman writer Can Xue 
Tóm tắt Tàn Tuyết (1953-) là nhà văn Trung Quốc đương đại có tầm ảnh hưởng quốc tế, song tại Việt Nam dường như chỉ được biết đến qua không quá ba bản dịch tác phẩm. Sáng tác của nữ nhà văn này đã có mặt trong sách giáo khoa bậc trung học cũng như giáo trình đại học nước ngoài nhiều nhất so với sáng tác của các nhà văn đương đại Trung Quốc khác. Tính đến nay, Tàn Tuyết đã có tổng cộng không dưới ba mươi tập sách được dịch ra hơn mười thứ tiếng trên thế giới và được xuất bản ở nhiều nước như Anh, Pháp, Đức, Ý, Mĩ, Thụy Điển, Nhật... Nhiều nhà nghiên cứu, phê bình chuyên nghiệp và các học giả, các nhà Hán học ở phương Tây, Nhật Bản từng viết bài về tác phẩm của nhà văn này. Bài viết của chúng tôi tập trung giới thiệu tình hình dịch thuật, xuất bản tác phẩm của Tàn Tuyết tại hai quốc gia lớn: Nhật Bản và Hoa Kì trong khoảng thời gian hơn hai thập niên vừa qua. Can Xue is a contemporary Chinese writer of international stature, while in Vietnam, it is assumed that no more than three translations of her works are noticed. This woman writer possesses the most literary works appearing in foreign high school and university textbooks compared with other contemporary Chinese writers. To date, no less than thirty volumes of hers have been translated into more than ten languages and published in a number of countries including the UK, France, Germany, Italy, Sweden, Japan, etc. A myriad of professional researchers, critics and scholars, Sinologists in the West and Japan have written papers on the author's creations. This writing places a priority on introducing the situation of translation and publication of Can Xue's works in two major countries, Japan and the United States, over the past two decades. 
Tác giả Nguyễn Thị Mai Chanh 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0041 
Chuyên ngành
Từ khoá Tàn Tuyết, tác phẩm, dịch thuật, xuất bản, văn học Trung Quốc. Can Xue, works, translation, publication, Chinese literature. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn