máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI    HỒ SƠ    HƯỚNG DẪN GỬI BÀI TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 2/2017VN 
Tên bài báo VẤN ĐỀ ĐẦU TƯ CỦA THỰC DÂN PHÁP Ở TỈNH SƠN LA TỪ NĂM 1895 ĐẾN NĂM 1945 
Tóm tắt Bài báo viết về vấn đề đầu tư của thực dân Pháp tại tỉnh Sơn La từ năm 1895 đến năm 1945, bao gồm những nhân tố ảnh hưởng, vốn, lĩnh vực đầu tư và nhận xét những tác động của việc Pháp đầu tư tới tỉnh Sơn La. Từ những số liệu trong các báo cáo kinh tế của Pháp ở các tài liệu lưu trữ, đối chiếu với nhiều nguồn tư liệu khác, bằng phương pháp lịch sử, phương pháp logic và các phương pháp liên ngành, tác giả đi đến những nhận xét về vấn đề đầu tư của Pháp ở Sơn La như sau: Số vốn đầu tư không nhiều, tập trung vào hệ thống cơ sở hạ tầng là chủ yếu, trong khi việc khai thác mỏ và nguồn lợi từ nông nghiệp - vốn là hai đối tượng chính của cuộc khai thác lại không được chú ý. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh tế, xã hội trì trệ ở tỉnh Sơn La nửa đầu thế kỉ XX.  
Tác giả Tống Thanh Bình 
Mã phân loại  
Chuyên ngành
Từ khoá Đầu tư, tỉnh Sơn La, thời Pháp thuộc, 1895 – 1945. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội