máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI    HỒ SƠ    HƯỚNG DẪN GỬI BÀI TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 2/2017VN 
Tên bài báo SO SÁNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH VI THAM NHŨNG TRONG QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT VÀ ĐẠI MINH LUẬT  
Tóm tắt Đại Minh luật và Quốc triều hình luật là hai bộ pháp điển quan trọng của vương triều Đại Minh và Đại Việt. Nghiên cứu các quy định về xử phạt hành vi tham nhũng trong bộ Đại Minh luật (thờiMinh) và Quốc triều hình luật (thời Lê Sơ), có thể nhận thấy một số điểm tương đồng bên cạnh sự khác biệt về số lượng điều luật, phạm vi điều chỉnh và mức độ hình phạt. Bài viết này tập trung khảo cứu và so sánh các quy định về xử phạt hành vi tham nhũng của quan lại trong bộ Đại Minh luật và Quốc triều hình luật, thông qua đó góp phần nghiên cứu so sánh chính sách phòng chống tham nhũng trong lịch sử của các triều đại Việt Nam và Trung Quốc thời trung đại.  
Tác giả Phan Ngọc Huyền 
Mã phân loại  
Chuyên ngành
Từ khoá Tham nhũng, Quốc triều hình luật, Đại Minh luật, Xử phạt. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội