máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI    HỒ SƠ    HƯỚNG DẪN GỬI BÀI TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 2/2017VN 
Tên bài báo VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 
Tóm tắt Mặc dù đã có quy định về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, viết hoa trong văn bản hành chính nhưng vẫn còn có những bất cập về cả nội dung và hình thức. Lỗi viết hoa đặc biệt là viết hoa tên tổ chức, cơ quan rất phổ biết trong văn bản hành chính hiện nay. 
Tác giả Vũ Ngọc Hoa 
Mã phân loại  
Chuyên ngành Ngôn ngữ học 
Từ khoá lỗi viết hoa, văn bản quản lí nhà nước, văn bản hành chính 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội