HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 5B/2023 KHGD EN 
Tên bài báo Initial steps in using the communication matrix tool to assess communication and direct intervention for a child with autistic spectrum disorder 
Tóm tắt Social communication impairment is the core difficulty of children with autism spectrum disorder (ASD). There are many approaches, assessment models, and communication interventions for children with autism, depending on the difficulty level and developmental characteristics of children with autism. The communication matrix tool is one of the communication skills assessment and intervention tools following a functional communication approach. The use of the communication matrix tool will contribute to both theory and practice in autism. The article analyzes the main features of an overview of communication matrix tools, recommends using the communication matrix tool in assessment and intervention, and illustrates a case of applying a traffic environment in assessing and intervening communication skills for children with autism. 
Tác giả Nguyen Ba Luyen, Mai Thuy Quynh and Nguyen Nu Tam An 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2023-0132 
Chuyên ngành
Từ khoá Communication matrix, communication skills, assessment, intervention, autism spectrum 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn