HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
009bet009game009game

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo “ĐỐI THOẠI” TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA AKUTAGAWA RYUNOSUKE - “Dialogue” in Akutagawa Ryunosuke's short stories 
Tóm tắt Bài viết tập trung tìm hiểu tính đối thoại trong truyện ngắn của nhà văn Nhật Bản Akutagawa Ryunosuke. Vận dụng lí thuyết đối thoại của Nhóm Bakhtin, chúng tôi nhận thấy trong truyện ngắn của Akutagawa, các mối quan hệ được đặt ra và liên tục đối thoại, tạo nên nhiều tầng nghĩa cho văn bản, trong khi tự thân chúng cũng tạo nên các tuyến đối thoại ngầm. Ngoài ra, việc sử dụng bút pháp mờ hóa trong trần thuật khiến lối kể chuyện của ông luôn bao hàm trong nó tính đối thoại. Điều này không chỉ diễn ra giữa các nhân vật trong truyện mà còn giữa nhân vật\người kể với người đọc, đặt người đọc trong vai trò kiến tạo nghĩa cho tác phẩm. Về mặt tư tưởng, đối thoại trong truyện ngắn Akutagawa cũng thể hiện sâu sắc quan điểm của ông về các giá trị nhân sinh quan như chữ tín, tình huynh đệ, tính dân chủ hay các chuẩn mực đạo đức khác trong cuộc sống con người. The article focuses on exploring the dialogue in short stories of Japanese writer Akutagawa Ryunosuke. Applying the dialogue theory of the Bakhtin Circle, we suppose that in Akutagawa's short stories, relationships are established and continuously dialogue, creating many layers of meaning for the text, while they themselves create lines of hidden dialogue. In addition, the use of declearizated style in the narrative makes his short stories always include dialogue. This happens not only between the characters in the story but also between the character\narrator and the reader, placing the reader in the role of co-creating meaning for the work. In terms of ideology, the dialogue in Akutagawa's short stories also deeply expresses his views on human values such as trustworthiness, brotherhood, democracy, or other ethical standards in human life. 
Tác giả Đào Thị Thu Hằng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0009 
Chuyên ngành
Từ khoá Akutagawa Ryunosuke, Bakhtin, đối thoại, mờ hóa, truyện ngắn Nhật Bản. Akutagawa Ryunosuke, Bakhtin, dialogue, declearization, Japanese short stories. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn