HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo YẾU TỐ TÂM LINH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1975 (KHẢO SÁT QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU) - Spiritual elements in Contemporary Vietnam Prose 
Tóm tắt Với bài viết này, chúng tôi muốn đi vào khám phá những biểu hiện của việc thể hiện đời sống tâm linh trong văn xuôi Việt Nam sau 1975 như: niềm tin vào những điều bí ẩn, giấc mơ lạ kì, sự thông linh giữa người sống và người đã chết... Qua đó, chúng tôi vừa chỉ ra sự đổi mới trong quan niệm về con người của văn học thời kì này đồng thời cũng bước đầu khám phá giá trị nhân văn của một giai đoạn văn học. In this article, we would like to explore the manifestations of spiritual life expression in Vietnamese prose during the renovation period: belief in mysterious things, strange dreams, and the spirit between the living and the dead... Through the exploration of these expressions, we have not only pointed out the innovation in the conception of man in the literature of this period but also initially discovered the human values of the literary background. 
Tác giả Nguyễn Thị Hải Phương 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0003 
Chuyên ngành
Từ khoá Tâm linh, văn xuôi Việt Nam đương đại, quan niệm nghệ thuật về con người… spiritual, contemporary Vietnamese prose, artistic concep 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn