máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   
Get the Flash Player to see this rotator.

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  
 

Tổng biên tập: GS.TS Đỗ Việt Hùng

Mục tiêu và phạm vi
Tạp chí khoa học là ấn phẩm của Trường ĐHSP Hà Nội nhằm xuất bản những công trình nghiên cứu và các bài tổng quan trong nhiều lĩnh vực khoa học. Tạp chí được xuất bản định kì, mỗi số về một lĩnh vực như Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục.
Thông tin thể lệ
Tác giả có thể gửi toàn văn bản thảo bài báo cho Tổng biên tập hoặc biên tập viên theo địa chỉ ở dưới. Tất cả các bản thảo đều được thẩm định về nội dung khoa học bởi các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín. Tạp chí không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác và không trả lại những bài không được đăng.
Mẫu bài báo
Bài viết dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong lĩnh vực chuyên môn. Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 16; không quá 10 trang đối với bài đăng toàn văn, không quá 2 trang đối với bài đăng ngắn. Khuyến khích các bài viết được chuẩn bị bằng chương trình LaTex với các bài báo khoa học tự nhiên và Microsoft Word với các khoa học khác, in trên khổ giấy A4. Công thức hóa học có thể dùng ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word. Hình vẽ rõ ràng, không quá 17 × 14 cm. Tên hình vẽ nằm phía dưới hình. Tên bảng nằm phía trên bảng. Bài viết được quy định theo trình tự: tóm tắt (ý tưởng và nội dung tóm tắt bài báo), mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề), nội dung bài báo (phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã được thực hiện), kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo. Cuối bài báo có phần tên và tóm tắt bằng tiếng Anh với bài tiếng Việt, tên và tóm tắt bằng tiếng Việt với bài tiếng Anh. Các tiếng Slavơ, Hán, Nhật, Ảrập,... được dịch sang tiếng Anh. Cuối cùng ghi họ tên, nơi làm việc hoặc học tập, học hàm, học vị, số điện thoại, email của tác giả.
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo đặt theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và sắp xếp như mẫu dưới đây:

[1] Arshak Petrosyan, Henrik Shahgholian and Nina N. Uraltseva, 2012. Regularity of Free Boundaries in Obstacle-Type Problems (Graduate Studies in Mathematics). Printed in the United States of America, pp. 7-28.
[2] A. Kokatov and B. A. Plamenevskii, 2005. On the asymptotic on solutions to the Neumann problem for hyperbolic systems in domain with conical point. English transl., St. Petersburg Math. J, 16, No. 3, pp. 477-506.
[3] V. A. Solonikov, 1983. On the solvability of classical initial boundary value problem for the heat equation in a dihedral angle. Zap. Nauchn. Sem. Leningr. Otd. Mat. Inst., 127, pp. 7-48, (in Russian).


   Kế hoạch dự kiến xuất bản Tạp chí  

Khoa học Xã hội

Biên tập viên: Đào Thị Thu Hằng, SĐT: 0988838296 - 02437547823 (ext.417)

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 64, Iss. 2, 2019 Tiếng Việt 15/02/2019 02/2019
Vol 64, Iss. 5, 2019 Tiếng Việt 15/05/2019 05/2019
Vol 64, Iss. 8, 2019 Tiếng Anh 15/08/2019 08/2019
Vol 64, Iss. 11, 2019 Tiếng Việt 15/11/2019 11/2019

Khoa học Tự nhiên

Biên tập viên: Lê Lan Hương, SĐT: 0912671240 - 02437547823 (ext.416)

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 64, Iss. 3, 2019 Tiếng Việt 15/03/2019 03/2019
Vol 64, Iss. 6, 2019 Tiếng Anh 15/06/2019 06/2019
Vol 64, Iss. 10, 2019 Tiếng Anh 15/10/2019 10/2019

Khoa học Giáo dục

- Xã hội:

Biên tập viên: Đào Thị Thu Hằng, SĐT: 0988838296 - 02437547823 (ext.417)

- Tự nhiên:

Biên tập viên: Lê Lan Hương, SĐT: 0912671240 - 02437547823 (ext.416)

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 64, Iss. 1, 2019 Tiếng Việt 15/01/2019 01/2019
Vol 64, Iss. 4, 2019 Tiếng Việt 15/04/2019 04/2019
Vol 64, Iss. 7, 2019 Tiếng Anh 15/07/2019 07/2019
Vol 64, Iss. 9, 2019 Tiếng Việt 15/09/2019 09/2019
Vol 64, Iss. 12, 2019 Tiếng Việt 15/12/2019 12/2019


 
   Tác giả  
Gửi bài viết Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

   Phản biện  
Gửi bài viết Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.

   Biên tập viên  
Gửi bài viết Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.

 
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội