máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   
  CHUYÊN M?C  

TỔ CHỨC - LIÊN HỆ
TIN TỨC - SỰ KIỆN


  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


 

Quy chế gửi bài
12/10/2017 05:43:32


Thông tin thể lệ

Tác giả có thể gửi toàn văn bản thảo bài báo cho Tổng biên tập hoặc biên tập theo địa chỉ ở dưới. Tạp chí không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác và không trả lại những bài không được đăng.

Mẫu bài báo

Bài viết dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong lĩnh vực chuyên môn.

Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng 16; không quá 10 trang đối với bài đăng toàn văn, không quá 2 trang đối với bài đăng ngắn. Khuyến khích các bài viết được chuẩn bị bằng chương trình LaTex với các bài báo khoa học tự nhiên và Microsoft Word với các khoa học khác, in trên khổ giấy A4. Công thức hóa học có thể dùng ACD/ Chem Sketch hoặc Science Helper for Word. Hình vẽ rõ ràng, không quá 17 x 14 cm. Tên hình vẽ nằm phía dưới hình. Tên bảng nằm phía trên bảng.

Bài viết được quy định theo trình tự: tóm tắt (ý tưởng và nội dung tóm tắt bài báo), mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề), nội dung bài báo (phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã được thực hiện), kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo. Cuối bài báo có phần tên và tóm tắt bằng tiếng Anh với bài tiếng Việt, tên và tóm tắt bằng tiếng Việt với bài tiếng Anh. Các tiếng Slavơ, Hán, Nhật, Ảrập,... được dịch sang tiếng Anh. Cuối cùng ghi họ tên, nơi làm việc hoặc học tập, học hàm, học vị, số điện thoại, email của tác giả.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo đặt theo thứ thự abc và sắp xếp như mẫu dưới đây:

        [1]        Arshak Petrosyan, Henrik Shahgholian and Nina N. Uraltseva, 2012. Regularity of Free Boundaries in Obstacle-Type Problems (Graduate Studies in Mathematics). Printed in the United States of America, pp. 7-28.

        [2]        Kokatov and B. A. Plamenevskii, 2005. On the asymptotic on solutions to the Neumann problem for hyperbolic systems in domain with conical point. English transl., St. Petersburg Math. J, 16, No. 3, pp. 477-506.

        [3]        V. A. Solonikov, 1983. On the solvability of classical initial boundary value problem for the heat equation in a dihedral angle. Zap. Nauchn. Sem. Leningr. Otd. Mat. Inst., 127, pp. 7-48, (in Russian).

 

· Tạp chí Khoa học
· Quy chế gửi bài
· Hướng dẫn gửi bài viết