máy cắt plasma, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ
  HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ    CÔNG TRÌNH    ĐỀ TÀI   
  CHUYÊN M?C  

TỔ CHỨC - LIÊN HỆ
TIN TỨC - SỰ KIỆN


  Tìm kiếm  

Tìm kiếm mở rộng


 

Tạp chí Khoa học
19/04/2010 00:31:15

Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0868-3719.


Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0868-3719. Tạp chí luôn được nhiều cán bộ khoa học, giảng viên của các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước gửi bài. Bài đăng trong Tạp chí  được đưa  với tần số cao vào tạp chí Tóm tắt tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ để phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những tạp chí được tính đến 01 điểm - mức cao nhất ở Việt Nam hiện nay khi tính xét phong hàm GS, PGS. Bài in trên tạp chí là điều kiện để thi vào nghiên cứu sinh; bảo vệ tiến sĩ; được dùng làm cơ sở tính công trình khi xét nghiệm thu đề tài khoa học.
      Tạp chí Khoa học của chúng tôi mỗi năm ra 8 số gồm  4 kênh: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Khoa học Giáo dục và Khoa học chung (trong đó có hai số xuất bản bằng Tiếng Anh) công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tạp chí đã có lịch sử 55 năm phát triển, gắn liền với những thành tựu khoa học của nhà trường và đất nước.

· Tạp chí Khoa học
· Quy chế gửi bài
· Hướng dẫn gửi bài viết